خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آموزش بورس اندیکاتور (accumulation/distribution) چیست؟

آموزش بورس اندیکاتور (accumulation/distribution) چیست؟ تراکم/توزیع” یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی بر مبنای حجم است که با مقایسه قیمت های بسته شدن همراه با صعودها و نزول ها و سنجیدن ارتباط بوسیلۀ حجم های معامله، تراکم های ورود و خروج پول برای یک سرمایه را بازتاب می دهد.

کاربرد

از خط “تراکم/توزیع” برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

تائید روند:

اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تائید می شود.

اگر خط A/D در حال سقوط باشد، روند نزولی تائید می شود.

تحلیل الگوی واگرا:

اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند اما خط A/D بالا برود نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد

اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند اما خط A/D پایین برود نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند صعودی به ریزش تغییر جهت می دهد.

تکنیکال
اندیکاتور ها :
۱-میانگین متحرک Moving Average (MA)
۱) اگر MA صعودی باشد نشان دهنده روند صعودی است و اگر MA نزولی باشد نشان دهنده روند نزولی است که می گوییم بازار trend یا روند دارد و اگر MA تقریبا افقی باشد می گوییم بازار فاقد روند و یا Range است یعنی روندی ندارد، روند صعودی و نزولی ندارند.
۲) اگر منحنی قیمت بالای MA باشد تمایل دارد به روند صعودی ادامه دهند و اگر منحنی قیمت پایین MA باشد تمایل دارد به روند نزولی ادامه دهند.
۳) هر چقدر دورۀ زمانی MA کوتاه مدت تر باشد نوسانات را بیشتر به ما نشان می دهد و دقت کمتری دارد.
۴) معمولا از دو MA استفاده می کنند یکی کوتاه مدت و یکی بلند مدت . بسیاری اوقات کوتاه مدت را ۵ روزه و بلندمدت را ۲۰ روزه در نظر می گیرند.
۵) MA بلند مدت نشان دهنده روند بلند مدت و MA کوتاه مدت نشان دهنده روند کوتاه مدت.
۶) این نکته مهم است و کاربردی : محل برخورد (Cross) MA کوتاه مدت و بلند مدت می تواند به ما سیگنال خرید و فروش دهد.اگر کوتاه مدت بالای بلند مدت باشد و بلند مدت صعودی باشد سیگنال خرید است،اگر کوتاه مدت پایین بلند باشد و بلند مدت باشد و بلند مدت نزولی سیگنال فروش است.
۷) به بازار صعودی Bullish Market و به بازار نزولی Bearish Market می گویند.
۸) چهار نوع MA داریم : Simple ساده ، Exponential نمایی ، Smooth همواره ،Liner Weighted

۲- Bollinger Bands :
۱) هر اندازه فاصله ی بین نوار بالایی و پایینی بیشتر باشد نشان دهنده نوسان بیشتر در آن محدوده است.
۲) خط میانی یک میانگین متحرک است و نوارهای بالایی و پایینی به اندازه در برابر انحراف معیار از خط میانی فاصله دارد.
۳) می توان بجای دو برابر مقادیر دیارگری را انتخاب کرد اما انتخاب باید بگونه ای باشد که در حدود ۸۰% از تغییرات قیمت در محدوده نوارهای بالایی و پایینی باشد.
۴) معمولا زمانی که قیمت روند آن از نوار پایینی آغاز می شود قیمت به نوار بالای می رسد و برعکس زمانی که قیمت از نوار بالای آغاز می شود قیمت به نوار پایینی می رسد. این قضیه در بازارهای سطح بیشتر صادق است.
۵) اگر بازار صعودی باشد قیمتی که نوار بالایی آغاز می شود معمولا به خط میانی ختم می شود و بلعکس اگر روند نزولی باشد قیمت میان خط میانی و نوار پایینی تغییر می کند.
۶) اگر قیمت از نوار پایینی بیرون بزند تمایل دارد که در جهت روند پیش برود.
۷) معمولا تغییرات شدید پس از یک بازار Range صورت می گیرد.

۳-اندیکاتور ADX :
۱) این اندیکاتور از سه خط Adx ، DI+،DI- تشکیل شده است.
۲) اگر خط Adx بیشتر از ۲۰ باشد معرف رونددار بودن قیمت است.
۳) اگر خط DI+ بالای خط DI- باشد نشان از بالا رفتن قیمت ها دارد و بلعکس .
۴) مهمترین نقاط، نقاط برخورد DI+ و DI- است در واقع Cross این دو خط به ما سیگنال خرید یا فروش میدهد.
۵) مقدار پیش فرض یا Default برای این اندیکاتور عدد ۱۴ است که می توان آن را تغییر داد.
۶) برای استفاده از این اندیکاتور ابتدا با توجه به خط Adx متوجه روند بازار می شویم.اگر بازار روند داشت با توجه به خطوط DI+،DI- ، position اختیار میکنیم.
نکته : زمانی که می خواهیم خطوط حمایت و مقاومت آینده روند را پیش بینی کنیم ابتدا چند خط حمایت و مقاومت در اطراف قیمت پایانی وصل می کنیم و سپس با استفاده از این خطوط وصل شده روند آتی را پیش بینی میکنیم.

آموزش کاربردی:  کمی بیشتر معنی تورم را بشناسیم!

۸- OSMA (: (Moving Average of Oscillator
۱) این اندیکاتور نشان دهنده اختلاف میان مقدار MACD و منحنی سیگنال آن است.
۲) زمانی که مقدار عددی OSMA بیشتر از صفر شود سیگنال خرید است و زمانی که مقدار آن از مثبت به منفی تبدیل شود سیگنال فروش است.
۳) اگر OSMA صعودی و قیمت هم صعودی باشد سیگنال خرید است و بلعکس.
۴) اگر قیمت صعودی و OSMA نزولی باشد ( یا RSI نزولی یا MFI نزولی یا OBV نزولی باشد) یعنی روند در حال تضعیف است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index (RSI)) یکی از مرسوم ترین اسیلاتورهاست که توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ ایجاد شده است. شاخص قدرت نسبی قدرت و استحکام روند را در شرایطی که بازار روند صعودی یا نزولی دارد، اندازه گیری می کند (نسبت شمعدان های بالا و پایین در دوره زمانی انتخاب شده). ارزش شاخص قدرت نسبی بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد. حجم نزدیک به ۱۰۰ نشان می دهد که بازار روند صعودی تندی را تجربه خواهد کرد؛ درحالیکه حجم نزدیک به صفر نشان می دهد که روند بازار نزولی خواهد بود.
با رسیدن شاخص قدرت نسبی به سطوح نهایی، از حساسیت این شاخص به نوسانات قیمت کاسته می شود و باعث برگشتن اندیکاتور به سطوح طبیعی می شود.
کاربردهای شاخص قدرت نسبی
کاربرد شماره ۱ : شرایط اشباع خرید/اشباع فروش. حجم بالای ۸۰ به عنوان اشباع خرید و حجم پایین ۲۰ اشباع فروش درنظر گرفته می شوند. با رسیدن بازار به سطوح بالاتر، این امکان وجود دارد که هرکدام از خریداران به معامله روی ارزی که در این موقعیت قرار گرفته، علاقه مند شود (این امر باعث رسیدن شاخص قدرت نسبی به بالای ۸۰ می شود). در این مرحله لانگ های ضعیف به دنبال کسب سود، پوزیشن هایشان را می بندند. این حرکت به بازار شانس بازگشت یا معکوس شدن و به شاخص قدرت نسبی امکان بازگشت به سطوح طبیعی را می دهد و با پایین آمدن قیمت های فروش اندیکاتور به زیر ۸۰ بازمی گردد. همین روند بر حرکات نزولی هم صادق است؛ با رسیدن شاخص قدرت نسبی به منطقه اشباع فروش (زیر صفر)، فروشندگان به دنبال کسب سود از این شرایط می روند که همین امر قدرت لازم را به شاخص قدرت نسبی برای بازگشت به سطوح طبیعی می دهد و باعث افزایش قیمت ها می شود.

(نمودار ۱۶)
به خاطر داشته باشید که سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش با بازگشت بازار از شرایط اشباع به منطقه طبیعی دیگر کارایی ندارند. این نوع سیگنال ها در شرایطی که بازار منظم است بهترین کارایی را دارند.
کاربرد شماره ۲: واگرایی. مثل سایر اندیکاتورها، از شاخص قدرت نسبی هم برای معاملات واگرایی استفاده می شود اما احتمالاً بهترین اندیکاتور برای اندازه گیری و معامله براساس واگرایی است. وقتی قیمت به سطح جدیدی می رسد و اندیکاتور نمی تواند اوج/افت نظیر آن را بسازد، واگرایی ظاهر می شود.

(نمودار ۱۷)
در این نمودار به وضوح می بینید که چگونه بازار به پایین ترین افت ها می رسد اما اندیکاتور قادر نیست این پایین ترین افت ها را تکرار کند ( و به جای آن بالاترین اوج را می سازد). این نشان می دهد که بازار دیگر به اندازه نقطه شروع نیرومند نیست. مثل سایر سیگنال های معاملاتی، ظاهر شدن واگرایی در نمودار می تواند سیگنال اصلاح، بازگشت یا یک دوره تثبیت در بازار باشد.
کاربرد شماره ۳ : نشانگر روند. وقتی حجم شاخص قدرت نسبی بالای ۵۰ باشد حاکی از این است که میانگین سودها بیشتر از میانگین ضررها در بازار بوده است (روند صعودی). حجم پایین ۵۰ هم حاکی از این است که ضررها بیشتر از مینگین سودها بوده است (روند نزولی).

(نمودار ۱۸)
قانون اصلی این است: وقتی شاخص قدرت نسبی بالای ۵۰ است روند صعودی پیش بینی می شود و وقتی زیر ۵۰ است روند نزولی درنظر گرفته می شود.
باید یادآور شویم که وقتی از شاخص قدرت نسبی با این روش استفاده می کنید، توصیه می شود دوره های زمانی طولانی تری را انتخاب کنید ( مثلاً ۴۰ دوره ای یا ۸۰ دوره ای)

فیلم آموزش فیلتر نویسی در سایت tsetmc و ایزی تریدر توسط مهندس تلخاب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *