خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

فیلم آموزش استفاده از فیلتر نویسی در سایت tsetmc و ایزی تریدر

دانلود فیلتر قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی

فیلم آموزش استفاده از فیلتر نویسی در سایت tsetmc و ایزی تریدر توسط مهندس تلخاب

در این مقاله سعی داریم آموزش فیلتر نویسی در سایت بورس ای ار از طریق کدنویسی را داشته باشیم که باید کد نویسی در وب سایت دیده بان بورس را آموزش ببینید. که خیلی از افراد هستند که هیچ اطلاعات در مورد کدنویسی ندارند ولی فیلتر های کاربردی و نوسانگیری خوبی در وب سایت بورس ای ار نوشته اند. برای سرمایه گذاری مطمئن در بازار بورس افرادی که می خواهد در این بازار سرمایه گذاری کنند لازم است کمی در مورد فیلتر نویسی اطلاعات داشته باشد.

سرمایه گذاری در بازار سرمایه یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها می باشد. اگر بتوانید یک فیلتر کاربردی در وب سایت  بورس بنویسید مطمئن باشید سود شما در بازار تضمین شده است. برای یادگیری و آموزش فیلتر نویسی در بورس باید درک درستی از وضعیت بازار بورس را داشته باشید و تجربه در این زمینه حرف اول را می زند.

در این مقاله قصد دارم آموزش فیلتر نویسی در وبسایت بورس اوراق بهادار با استفاده از فیلتر نویسی در وب سایت tsetmc را آموزش دهیم. همانطور که گفتم فیلتر نویسی کار سختی نیست برای سرمایه گذاری بهتر و مطمئن تر در بورس فیلم بالا را مشاهده کنید و در ادامه توضحات مقاله را بخوانید.

دانلود فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تفیلم آموزش فیلتر نویسی

آموزش فیلتر نویسی بورس و فیلدهای مورد استفاده برای کدنویسی

آموزش عملکرهای قابل استفاده در فیلتر در سایت دیده بان بازار

با استفاده از عملکردهای زیر می توان کوچکتر، مساوی، بزرگتر و … را در فیلدهای قابل استفاده در فیلتر قرار داد.

عملکرد توضیح مثال
+ جمع (py) + (pl) > 1000
تفریق (pl) – (py) > 100
* ضرب (tno) * (tvol)
/ تقسیم (tval) / (tno)
% باقیمانده تقسیم (tno) % 10
&& و (pl) > 1000 && (pc)>1000
|| یا (pl) > 1000 || (pc)>1000
! نقیض ! ( (pl) – (py) > 100)
== مساوی (pl) == (pc)
> بزرگتر (pl) – (py) > 100
< کوچکتر (pl) – (py) < 100
>= بزرگتر و مساوی (pl) – (py) >= 100
<= کوچکتر و مساوی (pl) – (py) <= 100
!= مخالف (pl) != (pc)

 

 

آموزش فیلدهای ساده و قابل استفاده در فیلترنویسی

با استفاده از فیلدهای زیر می توان اطلاعات روز بازار بورس را به دست آورد. به فیلتر ساده زیر دقت کنید:

(pf) > (pl)

این فیلتر نمادهایی را نشان می دهد که اولین قیمت بزرگتر از آخرین قیمت باشد.

کد نویسی فیلتر در سایت دیده بان و آموزش فیلتر نویسی در بورس بسیار ساده است برای آشنایی بیشتر به مثال های زیر توجه کنید.

فیلد توضیح مثال
(l18) نماد (l18).indexOf(“x”)==۰

نمایش نمادهایی که با حرف x شروع می شوند

(l18)[(l18).length-1]==’x’

نمایش نمادهایی که حرف آخر آن x می باشد

(l30) نام (l30).indexOf(“x”)!=-۱

نمایش نمادهایی که نام آنها شامل x می باشد

(tno) تعداد معاملات (tno)>20

نمایش نمادهایی که بیش از ۲۰ بار معامله شده اند

(tvol) حجم معاملات (tvol)>(bvol)

نمایش نمادهایی که حجم معامله آنها بیش از حجم مبنا می باشد

(tval) ارزش معاملات (tval)>10000000

نمایش نمادهایی که ارزش معامله آنها بیش از یک میلیون تومان می باشد

(py) قیمت دیروز (pyl)>(pmax)

نمایش نمادهایی که بیشترین قیمت امروز آنها کمتر از قیمت دیروز می باشد

(pf) اولین قیمت (pf)>=(py)

نمایش نمادهایی که اولین قیمت امروز آنها بیشتر یا مساوی  قیمت دیروز می باشد

(pmin) کمترین قیمت (pmin)==(pl)

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها کمترین قیمت روز می باشد

(pmax) بیشترین قیمت (pl) < 5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2 || (pl) > -5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها حراکثر پنج ریال بیشتر یا کمتر از میانگین قیمت (غیر وزنی) روز می باشد

(pl) آخرین قیمت (pl)>=(pc)

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد

(plc) تغییر آخرین قیمت (plc)<=100

نمایش نمادهایی که تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند

(plp) درصد تغییر آخرین قیمت (plp)<=1.5

نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند

(pc) قیمت پایانی (pl)>=(pc)

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد

(pcc) تغییر قیمت پایانی (pcc)<=100

نمایش نمادهایی که تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند

(pcp) درصد تغییر قیمت پایانی (pcp)<=1.5

نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند

 

آموزش دسترسی به سابقه قیمت ها و معاملات در فیلتر نویسی

دسترسی به سابقه معاملات در روزهای گذشته با استفاده از فیلدهای زیر به دست می آید. همانطور که در مثال های زیر می بینید می توان این فیلدها را با فیلدهای دیگر ترکیب کرد.

فیلد توضیح مثال
[ih] اطلاعات سابقه معاملات [ih].length

تعداد روز های سابقه معاملات

در صورتی که نماد جدیدا تعریف شده باشد و یا در روزهای قبل متوقف باشد این ارایه می تواند کمتر از ۶۰ روز باشد

[ih][n] اطلاعات n روز قبل if(typeof [ih][10]!=”undefined”)

{//do something}

بررسی موجود بودن سابقه معاملات در ۱۱ روز قبل

[ih][n].PClosing قیمت پایانی در n روز قبل [ih][0].Pclosing>[ih][1].PClosing

قیمت پایانی یک روز قبل بیشتر از قیمت پایانی دو روز قبل باشد.

[ih][n].PDrCotVal قیمت آخرین معامله در n روز قبل
[ih][n].ZTotTran تعداد معاملات در n روز قبل
[ih][n].QTotTran5J حجم معاملات در n روز قبل
[ih][n].QTotCap ارزش معاملات در n روز قبل
[ih][n].PriceMin کمترین قیمت در n روز قبل [ih][10].PriceMin!=0 && [ih][10].PriceMin<2000

در روزهای بدون معامله مقدار کمترین قیمت و بیشترین قیمت صفر می باشد، برای کنترل دقیق ابتدا چک کنید که مقدار صفر نداشته باشید

[ih][n].PriceMax

 

بیشترین قیمت در n روز قبل
[ih][n].PriceYesterday قیمت روز قبل در n روز قبل
[ih][n].PriceFirst اولین قیمت در n روز قبل

 

اطلاعات حقیقی و حقوقی در فیلتر نویسی

فیلدهای زیر اطلاعات حقیقی و حقوقی را به ما نشان می دهد. این فیلدها اطلاعات بسیار کلیدی و مهمی هستند که می توان برای ساخت فیلترهای حرفه ای از آن ها استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید:

(ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume

این فیلتر نمادهایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی بیشتر از حجم فروش حقیقی باشد.

فیلد توضیح
(ct).Buy_CountI تعداد خریدار حقیقی
(ct).Buy_CountN تعداد خریدار حقوقی
(ct).Buy_I_Volume حجم خرید حقیقی
(ct).Buy_N_Volume حجم خرید حقوقی
(ct).Sell_CountI تعداد فروشنده حقیقی
(ct).Sell_CountN تعداد فروشنده حقوقی
(ct).Sell_I_Volume حجم فروش حقیقی
(ct).Sell_N_Volume حجم فروش حقوقی

 

آموزش آمارهای کلیدی در فیلتر نویسی

فیلدرهای زیر اطلاعات دوره های طولانی تر را نشان می دهد و می توان در فیلتر نویسی از این آمارها نیز استفاده نمود.

فیلد توضیح
[is1] میانگین ارزش معاملات در ۳ ماه گذشته
[is2] میانگین ارزش معاملات در ۱۲ ماه گذشته
[is3] رتبه ارزش معاملات در ۳ ماه گذشته
[is4] رتبه ارزش معاملات در ۱۲ ماه گذشته
[is5] میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته
[is6] میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشت
[is7] رتبه حجم معاملات در ۳ ماه گذشته
[is8] رتبه حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته
[is9] میانگین دفعات معاملات روزانه در ۳ ماه گذشته
[is10] میانگین دفعات معاملات روزانه در ۱۲ ماه گذشته
[is11] رتبه دفعات معاملات روزانه در ۳ ماه گذشته
[is12] رتبه دفعات معاملات روزانه در ۱۲ ماه گذشته
[is13] قیمت میانگین وزنی آخرین روز – بدون دخالت حجم مبنا
[is14] قیمت میانگین وزنی آخرین روز – با دخالت حجم مبنا
[is15] ارزش معاملات آخرین روز
[is16] حجم معاملات آخرین روز
[is17] دفعات معاملات در آخرین روز
[is18] تعداد روزهای منفی در ۳ ماه گذشته
[is19] تعداد روزهای منفی در ۱۲ ماه گذشته
[is20] درصد روزهای منفی در ۳ ماه گذشته
[is21] درصد روزهای منفی در ۱۲ ماه گذشته
[is22] رتبه روزهای منفی در ۳ ماه گذشته
[is23] رتبه روزهای منفی در ۱۲ ماه گذشته<
[is24] روزهای بدون معامله در ۳ ماه گذشته
[is25] روزهای بدون معامله در ۱۲ ماه گذشته
[is26] تعداد روزهای مثبت در ۳ ماه گذشته
[is27] تعداد روزهای مثبت در ۱۲ ماه گذشته
[is28] درصد روزهای مثبت در ۳ ماه گذشته
[is29] درصد روزهای مثبت در ۱۲ ماه گذشته
[is30] رتبه روزهای مثبت در ۳ ماه گذشته
[is31] رتبه روزهای مثبت در ۱۲ ماه گذشته
[is32] روزهای با معامله در ۳ ماه گذشته
[is33] روزهای با معامله در ۱۲ ماه گذشته
[is34] رتبه روزهای با معامله در ۳ ماه گذشته
[is35] رتبه روزهای با معامله در ۱۲ ماه گذشته

 

معرفی گروه های صنعت

کد گروه های صنعت گروه های صنعت
۱ زراعت و خدمات وابسته
۲ جنگلداری و ماهیگیری
۱۰ استخراج زغال سنگ
۱۱ استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱۳ استخراج کانه های فلزی
۱۴ استخراج سایر معادن
۱۵ حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
۱۷ منسوجات
۱۹ دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
۲۰ محصولات چوبی
۲۱ محصولات کاغذی
۲۲ انتشار، چاپ و تکثیر
۲۳ فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۴ حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
۲۵ لاستیک و پلاستیک
۲۶ تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۲۷ فلزات اساسی
۲۸ ساخت محصولات فلزی
۲۹ ماشین آلات و تجهیزات
۳۱ ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۳۲ ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۳۳ ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
۳۴ خودرو و ساخت قطعات
۳۵ سایر تجهیزات حمل و نقل
۳۶ مبلمان و مصنوعات دیگر
۳۸ قند و شکر
۳۹ شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۴۰ عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
۴۱ جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
۴۲ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴۳ مواد و محصولات دارویی
۴۴ محصولات شیمیایی
۴۵ پیمانکاری صنعتی
۴۶ تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۴۷ خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
۴۹ کاشی و سرامیک
۵۰ تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
۵۱ حمل و نقل هوایی
۵۲ انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
۵۳ سیمان، آهک و گچ
۵۴ سایر محصولات کانی غیرفلزی
۵۵ هتل و رستوران
۵۶ سرمایه گذاریها
۵۷ بانکها و موسسات اعتباری
۵۸ سایر واسطه گریهای مالی
۵۹ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۶۰ حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۶۱ حمل و نقل آبی
۶۳ فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
۶۴ مخابرات
۶۵ واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۶۶ بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
۶۷ فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۶۸ صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۶۹ اوراق تامین مالی
۷۰ انبوه سازی، املاک و مستغلات
۷۱ فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
۷۲ رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۷۳ اطلاعات و ارتباطات
۷۴ خدمات فنی و مهندسی
۷۶ اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
۷۷ فعالبت های اجاره و لیزینگ
۸۲ فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
۹۰ فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
۹۳ فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
۹۸ گروه اوراق غیرفعال
X1 شاخص

 

مقاله آموزش بورس و یادگیری روش معامله گری در بورس را اکنون می توانید مطالعه کنید

 

اکنون که آموزش فیلدها و عملکردهایی که برای فیلتر نویسی مورد استفاده قرار می گیرد آشنا شدید باید انواع قالب فیلتر نویسی را یاد بگیرید. این کار کمک می کند تا فیلدهای ذکر شده در قالب کدنویسی را به درستی جایگزاری کرده و فیلتر خود را بسازید.

 

آموزش انواع قالب فیلتر نویسی در سایت دیده بان بازار بورس

قالب ساده:

در قالب ساده می توان از فیلدهای اطلاعاتی، عملگرها و توابع ساده و پیش ساخته در کد نویسی استفاده نمود. در قالب کد نویسی ساده هر فیلتر می تواند از تعدادی شرط ساخته شود که با عملکر های and و یا or از هم جدا شوند. در زیر یک نمونه فیلتر با قالب ساده با توجه به فیلدهایی که در بالا گفته شد می سازیم:

(pl) > 1000 && (pc)>1000

فیلد pl (آخرین قیمت) و فیلد pc (قیمت پایانی) و همچنین && نشانه (و) می باشد. پس ما در این فیلتر می گوییم نمادهایی را به ما نشان بده که آخرین قیمت آن ها بالای ۱۰۰۰ ریال و قیمت پایانی آن ها هم بالای ۱۰۰۰ ریال باشد.

 

قالب کد نویسی:

در قالب کد نویسی علاوه بر شروط بالا می توان کدنویسی پیچیده تری انجام داد. در قالب کد نویسی می توان توابع جدید ساخت. به عنوان مثال دستورات حلقه، شرط، تعریف متغیر و … در قالب کدنویسی امکان پذیر است در زیر یک نمونه از قالب کد نویسی ذکر شده است:

true==function()
{
//——————محل تعریف توابع شما———————–

//——————محل تعریف برنامه شما———————

}()

فیلم آموزش فیلتر نویسی

در قالب کد نویسی ابتدا باید فیلتر مورد نظر دو مقدار true و یا false را برگرداند. در صورت برگشت مقدار true یعنی نماد مورد نظر در دیده بان نمایش داده شود و مقدار false یعنی نماد نمایش داده نشود. در قالب کد نویسی ابتدا می بایست توابع تعریف شوند و سپس می توان از آن توابع در برنامه استفاده کرد. برای مثال کد ساده در مثال قبل را می توان در قالب کد نویسی شده بصورت زیر نشان داد:

true==function()
{
if((pl) > 1000 && (pc)>1000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

 

اگر بخواهیم قالب کد نویسی را کمی پیچیده کنیم ابتدا باید یک تابع ساخته شود. مثلا اگر بخواهیم قیمت ۲۱ روز قبل را محاسبه کنیم باید یک تابع بسازیم که کمترین قیمت ۲۱ روز را حساب می کند و سپس از آن تابع در کد استفاده کنیم. مانند مثال زیر:

true==function()
{
var MinPrice=function(){

var min=[ih][0].PriceMin;
var ipos;

for(ipos=0;ipos<21;ipos++)
if(min>[ih][ipos].PriceMin)
min=[ih][ipos].PriceMin;

return min;
};

if((pl)<MinPrice())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلم آموزش فیلتر نویسی

User Rating: ۵ ( ۱ votes)
آموزش کاربردی:  اموزش فیلتر نویسی نمادهایی که قیمت‌شان بیش از ۳۰۰۰ تومان است

مطلب پیشنهادی

آموزش فیلتر میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته

آموزش چند فیلتر کاربردی و بسیار مهم در بازار بورس

فیلترهای کاربردی مختلفی در کد زیر با هم ادغام شده اند و شامل ۱- فیلتر قدرت خریدار ۲- فیلتر الگوی تیک صعودی ساعت (۳ درصد مثبت) ۳- فیلتر ورود پول ۴- فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی می باشد.فیلتر مهم بورس که قدرت ۳ برابری خریداران و افزایش حجم ۳ برابری امروز نسبت به دیروز فیلتر نویسی خروج نقدینگی حقیقی ها (کوتاه مدت) دست‌کاری قیمت در بازار سرمایه چیست؟

یک دیدگاه

  1. ممنون از فیلم اموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *