خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

سیگنال

سیگنال های رایگان بورس

سهام هایی که ۱۷ دی ماه الگو های مثلثی،مستطیلی،کنج و پرچم تشکیل داده اند

 نماد پلاسک نماد پلاسک در یک کانال نزولی درحال حرکت است که اگر این کانال را به سمت بالا بشکند میتواند رشد خوبی را به جای بگذارد به این الگو الگوی پرچم مستطیل نزولی میگویند.   نماد ثشرق نماد ثشرق در یک کانال نزولی درحال حرکت است که اگر این کانال را به سمت بالا …

توضیحات بیشتر »

حجم های مشکوک

حجم‌های مشکوک ۱ دی ساعت ۱۰ نماد حجم امروز شاخص حجم وگردشح ۵٫۶۵M ۲۰٫۶۲ شسینا ۱٫۹۰M ۶٫۰۵ ثشرقح ۱۴۶,۸۴۰ ۴٫۹۶ کاما ۸۸٫۶۲M ۴٫۴۸ شصفها ۵۶,۰۴۷ ۲٫۸۵  

توضیحات بیشتر »