خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بایگانی برچسب: آموزش فیلتر نسبت حجمی در دیده بان بازار بورس

آموزش فیلتر نسبت حجمی در دیده بان بازار بورس

آموزش فیلتر نسبت حجمی در دیده بان بازار بورس را نشان می دهد.   فیلم آموزش فیلتر نویسی در سایت tsetmc و ایزی تریدر توسط مهندس تلخاب true==function() { var PeriodicVolume=function(period) { var Vol=[ih][0].QTotTran5J; var n; for(n=1; n<period; n++)    Vol=(Vol+[ih][n].QTotTran5J)/2; return Vol; }; (cfield0)=Math.round(PeriodicVolume(3)); (cfield1)=Math.round(PeriodicVolume(14)); (cfield2)=Math.round(PeriodicVolume(3)/PeriodicVolume(14)); if(PeriodicVolume(3) >=20*PeriodicVolume(14)) { return true; } else { …

توضیحات بیشتر »