شنبه , ۱۹ مهر ۱۳۹۹
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بایگانی برچسب: آموزش فیلتر نویسی در باز بورس تهران

آموزش فیلتر دوجی سنجاقک

آموزش فیلتر دوجی سنجاقک آموزش فیلتر نویسی در بازار بورس فیلتر کاربردی زیر فیلتر دوجی سنجاقک می باشد و به درخواست کاربران در وبسایت ثروت آفرین کدنویسی شده است. (pmin)<(pl) && (pl) == (pf) && (pl)/(pf)<1.005 && (pf) > (pc) && (pl) > (pc)

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر کندل چکش

آموزش فیلتر کندل چکش آموزش بورس این فیلتر کاربردی و مهم فیلتر کندل چکش می باشد. از این فیلتر برای شناسایی سهم هایی که کندل چکش ساخته اند بسیار کاربردی است. (pl) > (pc) && (pmax) > (pmin) && (pl) > (py) && (pmax) > (py) && (pf) >= (py) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 …

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر کندل دوجی یا صلیب میباشد و سهم هایی با کندل صلیب یا دوجی

آموزش فیلتر کندل دوجی یا صلیب میباشد و سهم هایی با کندل صلیب یا دوجی آموزش بورس فیلتر کاربردی زیر فیلتر کندل دوجی یا صلیب میباشد و سهم هایی با کندل صلیب یا دوجی را نشان میدهد. (pl) > (pf) && (pmax)>(pl) && (pmin)<(pl) && (py) > (pc) && (pl)/(pf)<1.004 && (py) > (pf)

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلترسهم‌هایی را نشان می دهد که حداقل یک روز قبل صف خرید داشته اند

آموزش فیلترسهم‌هایی را نشان می دهد که حداقل یک روز قبل صف خرید داشته اند فیلتر کاربردی زیر سهم‌هایی را نشان می دهد که حداقل یک روز قبل صف خرید داشته اند. این فیلتر صف خرید روز قبل در بورس نامید می شود. [ih][0].PDrCotVal == Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف خرید در آخرین قیمت داشته اند

آموزش فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف خرید در آخرین قیمت داشته اند آموزش بورس فیلتر کاربردی زیر فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف خرید در آخرین قیمت داشته اند. برای مشاهده سهم هایی که صف خرید ۳ روزه در بورس داشته اند این فیلتر برای استفاده سرمایه گذاران کد نویسی شده است. (py) …

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف فروش داشته اند

آموزش فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف فروش داشته اند آموزش بورس فیلتر کاربردی زیر فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف فروش داشته اند. برای مشاهده سهم هایی که صف فروش ۳ روزه داشته اند این فیلتر بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. (py) > (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) …

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر پول هوشمند

آموزش فیلتر پول هوشمند آموزش بورس فیلتر کاربردی زیر به نام فیلتر پول هوشمند شناخته می شود. البته باید توجه داشت فاکتورهای دیگری نیز می بایست برای ورود پول هوشمند در نظر گرفته شود. با توجه به موارد ذکر شده از فیلتر زیر می توانید به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند استفاده کنید. (([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)*4<(tvol)

توضیحات بیشتر »