دوشنبه , ۲۹ دی ۱۳۹۹
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بایگانی برچسب: اموزش فیلتر نوسان گیری

آموزش فیلتر نمادهایی که در قیمت +۱ معامله می شوند ولی قیمت پایانی آنها -۱ است.

این فیلتر نوسانگیری نماد هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معامله داشته اند.

این فیلتر نوسانگیری نمادهایی را نشان می دهد که در قیمت +۱ معامله می شوند ولی قیمت پایانی آنها -۱ است. (plp)>1 && (pcp)<-1 این فیلتر نوسانگیری نمادهایی است که در طول روز در حال تشکیل چکش سفید هستند. دانلود فیلتر حجم خرید حقیقی بیشتر از میانگین حجم ماه اخبار بورس اموزش بورس

توضیحات بیشتر »

اموزش فیلتر کاربردی سهم هایی با حجم مبنای کم و پتانسیل رشد زیاد

این فیلتر نوسانگیری نماد هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معامله داشته اند.

این فیلتر نوسانگیری نمادهایی را نشان می دهد که سهم های با حجم مبنای کم و پتانسیل رشد زیاد را نشان می دهد. این فیلتر نیز برای نوسان گیری فیلتر بسیار خوب و عالیی می باشد. ((pf)>=1.02*(py)) && ((pc)>=(py)) && (100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2) && (bvol)<1000000 && (pcp)>0.5 اموزش فیلترنویسی نمادهایی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند. فیلتر سهم‌ هایی …

توضیحات بیشتر »

دانلود فیلتر نمادهایی که ورود نقدینگی در بازار بورس در آنها اتفاق افتاده است.

این فیلتر نوسانگیری نماد هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معامله داشته اند.

این فیلتر نوسانگیری نمادهایی است که ورود نقدینگی در بازار بورس در آنها اتفاق افتاده است. (این فیلتر برای نوسان گیری بسیار عالی است.) (([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)   این فیلتر نوسانگیری نمادهایی است که در طول روز در حال تشکیل چکش سفید هستند. دانلود فیلتر حجم خرید حقیقی بیشتر از …

توضیحات بیشتر »

دانلود فیلتر کاربردی نوسانگیری نمادهایی است که در طول روز در حال تشکیل چکش معکوس سفید هستند.

این فیلتر نوسانگیری نماد هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معامله داشته اند.

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که در طول روز در حال تشکیل چکش معکوس سفید هستند. (pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin) فیلتر ارزش ریالی قسمت خریداران بیش از ۴ برابر ارزش ریالی قسمت فروشندگان است فیلتر سهم هایی که بیشتر از ۳۰ درصد افت در یک ماه داشته اند اخبار بورس اموزش بورس

توضیحات بیشتر »

دانلود فیلتر کاربردی حرکت از صف فروش به مثبت

این فیلتر نوسانگیری نماد هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معامله داشته اند.

حرکت از صف فروش به مثبت(سهامی که صف فروش بوده اند و صف آنها جمع شده است) اصطلاحا به این حرکت در بازار بورس، رنج مثبت کشیدن میگویند. یک فیلتر شناسایی آغاز روند صعودی، فیلتر تغییر روند سهم به شکل روزانه است. این فیلتر بورسی نماد هایی را نشان می‌دهد که از رنج منفی به سمت رنج مثبت تغییر کرده‌اند …

توضیحات بیشتر »

اموزش فیلتر چکش صعودی

این فیلتر نوسانگیری نماد هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معامله داشته اند.

فیلتر چکش صعودی(از این فیلتر فقط در کف قیمتی استفاده شود) فیلتر بورسی چکش سفید نیز از بهترین فیلترهای حرفه ای بورس محسوب می‌شود؛ زیرا چکش سفید یکی از انواع کندل هایی است که نشان تغییر روند نماد  به سمت صعود را دارد و می‌توان از این فیلتر بورسی به‌عنوان فیلتر شناسایی آغاز روند صعودی استفاده کرد: ( (pmin)==(pf)) && …

توضیحات بیشتر »

دانلود فیلتر حجم خرید ۴ برابری

این فیلتر نوسانگیری نماد هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معامله داشته اند.

فیلتر حجم خرید ۴ برابری یکی از بهترین فیلترهای حرفه ای بورس که بسیار موردعلاقه نوسان گیرها قرار دارد، فیلتر بورسی است که می‌تواند حجم خرید ۴ برابری نسبت به حجم فروش را پیدا کند. این فیلتر بورسی اگر حجم خرید سه ردیف اول ۴ برابر حجم فروش سه ردیف اول باشد و عموماً قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی …

توضیحات بیشتر »

اموزش فیلتر نویسی پیش بینی بازار فردا

این فیلتر نوسانگیری نماد هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معامله داشته اند.

پیش بینی بازار فردا فیلترهای طلایی بورس کدامند؟ “فیلتر پیش‌بینی بازار فردا” را می‌توان یک فیلتر طلایی بورس مطرح کرد شما به‌واسطه این فیلتر می‌توانید نماد هایی را که احتمال صف خرید در بورس را برای فردا دارند پیدا و شکار کنید. البته این فیلتر بورسی بر اساس یک ساعت انتهایی بازار تصمیم‌گیری می‌کند. البته به گفته معامله گران حرفه‌ای …

توضیحات بیشتر »

اموزش فیلتر نوسان گیری نمادهای صف خرید

این فیلتر نوسانگیری نماد هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معامله داشته اند.

فیلتر صف خرید فیلتر زیر، نماد های که در حال حاظر و یا بعد از ساعت بازار صف خرید شده اند را نماش میدهد (pl)== (tmax) && (zo1) !=0 اموزش فیلتر نوسان گیری حجم خرید ۵ برابر فروش فیلتر نماد هایی که صف فروش شان جمع شده است اخبار بورس اموزش بورس

توضیحات بیشتر »

اموزش کاربردی فیلتر صف فروش

این فیلتر نوسانگیری نماد هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معامله داشته اند.

فیلتر صف فروش فیلتر نوسان گیری روزانه در بورس یکی از مهم‌ترین و بهترین فیلتر برای نوسان گیری روزانه بورس مربوط به صف فروش است. یک نوسان گیر حرفه‌ای به‌واسطه کشف نمادهای در صف فروش که احتمال خروج از این صف را دارد می‌تواند سود روزانه خوبی به دست بیاورد. فیلتر بورسی صف فروش(فیلتر نوسان گیری از صف فروش) به …

توضیحات بیشتر »