دوشنبه , ۲۹ دی ۱۳۹۹
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بایگانی برچسب: فیلتر حجم معاملات

دانلود فیلتر حجم معاملات مطلوب از فیلتر زیر قابل مشاهده است.

دانلود فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته

دانلود فیلتر حجم معاملات مطلوب از فیلتر زیر قابل مشاهده است. [is5]>3*(bvol) && [is5]>[is6] فیلتر نمادهایی که حجم مبنای کمتر از یک و نیم میلیون دارند. فیلتر کاربردی نمادهایی که حجم معاملات امروز در آن ها بیشتر از ۲ برابر حجم معاملات دیروزشان بوده است. اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم سود سهام شرکت ها

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر کاربردی نمادهایی که افزایش چشمگیر حجم معاملات داشته اند.

دانلود فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.

فیلتر کاربردی نمادهایی که افزایش چشمگیر حجم معاملات داشته اند. (tvol)> 2*[is5] && (tvol)>3*[is6]   آموزش فیلتر جادویی خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی آموزش فیلترنویسی خروج پول مفهوم رنج کشیدن (Range) بررسی مفاهیم حجم معاملات، ارزش معاملات و ارزش بازار

توضیحات بیشتر »

دانلود فیلتر کاربردی نمادهایی که حجم معاملات امروز در آن ها بیشتر از ۲ برابر حجم معاملات دیروزشان بوده است.

دانلود فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.

فیلتر کاربردی نمادهایی که حجم معاملات امروز در آن ها بیشتر از ۲ برابر حجم معاملات دیروزشان بوده است. [ih][0].QTotTran5J > 2*[ih][0].QTotTran5J آموزش فیلتر جادویی خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی آموزش فیلتر کاربردی حجم خرید حقوقی‌ها بیش از ۷۰% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از ۷۰% معاملات است سود و جریان نقدی چیست؟ تحلیل تکنیکال …

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر نمادهایی که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است.

فیلتر افزایش حجم معاملات بیش از 3 برابر میانگین حجم 3 ماه گذشته بوده

آموزش فیلتر نمادهایی که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است. این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس است. (pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>=([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30 آموزش فیلترکاربردی میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته اموزش فیلترکاربردی که در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد …

توضیحات بیشتر »

آموزش فیلتر تغییر قیمت آخرین معامله بیش از ۱۰۰۰ ریال است.

دانلود فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.

فیلتر تغییر قیمت آخرین معامله بیش از ۱۰۰۰ ریال است. (plc)>=1000 آموزش فرار از ضرر در بورس سهام خزانه چیست؟ آموزش فیلترکاربردی میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته اموزش فیلترکاربردی که در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته است.

توضیحات بیشتر »

دانلود فیلتر افزایش حجم معاملات بیش از ۵ برابر میانگین حجم ۱۲ ماه گذشته بوده

آموزش فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش ارزش معاملات زیر میانگین ۱۲ ماه گذشته داشته اند.

فیلتر افزایش حجم معاملات بیش از ۵ برابر میانگین حجم ۱۲ ماه گذشته بوده دانلود مفید تریدر و آموزش ایجاد هشدار در مفید تریدر + فیلم چگونه در بورس ضرر نکنیم؟ آموزش فیلترکاربردی میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته

توضیحات بیشتر »

اموزش فیلتر نویسی حجم معاملات افزایش یافته و قدرت خریداران حقیقی بیش از ۳ برابر قدرت فروشندگان حقیقی

آموزش فیلتر سهم هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته

اموزش فیلتر نویسی حجم معاملات افزایش یافته و قدرت خریداران حقیقی بیش از ۳ برابر قدرت فروشندگان حقیقی (tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) اموزش فیلتر نویسی میانگین حجم ماه کمتر از حجم مبنا فیلتر جادویی که میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته کمتر از حجم مبنا را نشان می دهد تفاوت بازار بورس و فرابورس بازگشایی بدون محدودیت نوسان چگونه است؟

توضیحات بیشتر »

دانلود فیلتر جادویی که میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته کمتر از حجم مبنا را نشان می دهد

آموزش فیلتر کاربردی حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 70% معاملات است

فیلتر جادویی که میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته کمتر از حجم مبنا را نشان می دهد (bvol)>[is6] فیلتر جادویی که میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته کمتر از حجم مبنا است. اموزش فیلتر میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است. سهام خزانه چیست؟ معرفی انواع سهام خزانه و شیوه قیمت گذاری ۱۰ نشانه آماده بودن …

توضیحات بیشتر »

دانلود فیلتر میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا

آموزش فیلتر سهم هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته

این فیلترنماد هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات ۱۲ ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است. (bvol)<[is6] اموزش فیلتر میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته اموزش فیلتر میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است. چگونه در بورس ضرر نکنیم؟ قسمت اول …

توضیحات بیشتر »

اموزش فیلتر میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است.

آموزش فیلتر کاربردی حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 70% معاملات است

اموزش فیلتر میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است. (bvol)<[is5] این فیلتر نمادهایی را نشان می دهد که حجم معاملات‌شان کمتر از حجم مبنا است. این فیلتر نمادهایی را نشان می دهد که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در ۱۲ ماه گذشته است. اموزش الگوی سر و …

توضیحات بیشتر »