خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

بایگانی برچسب: ورود نقدینگی حقیقی ها

دانلود فیلتر کاربردی نمادهایی که ورود نقدینگی حقیقی ها (کوتاه مدت) در سهم دارند

آموزش فیلتر میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در ۱۲ ماه گذشته

فیلتر کاربردی نمادهایی که ورود نقدینگی حقیقی ها (کوتاه مدت) در سهم دارند (ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI فیلتر کاربردی نمادهایی که حجم معاملات امروز در آن ها بیشتر از ۲ برابر حجم معاملات دیروزشان بوده است. دانلود فیلتر حجم معاملات مطلوب از فیلتر زیر قابل مشاهده است. آشنایی جامع با معاملات بلوکی سهامداران عمده و عملکردشان

توضیحات بیشتر »